Відкриті уроки


Віртуальний фотоальбом

Відкриті уроки

На виконання Закону України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, програми "Освіта України ХХІ”, Національної доктрини розвитку освіти і державної програми "Вчитель”, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами, відповідно до Положення "Про методичний кабінет середнього закладу освіти”, інших важливих нормативно-правових документів питання оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення післядипломної освіти у школі кожного навчального року організовується і проводиться внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами. Науково-методична проблема, над якою працює педколектив у 2014-2015 навчальному році, - «Використання на практиці сучасних досягнень науки, передового педагогічного досвіду шляхом впровадження нових педагогічних технологій», тому робота планувалась згідно даної проблеми і проводилась відповідно плану заходів з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівня педагогічних працівників школи. В основу планування методичної роботи було взято особистісно-орієнтовану модель.

На основі діагностування, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їх потреб і складнощів, що виникають в роботі, глибокого аналізу навченості, розвитку вихованості школярів, кількісного і якісного складу педагогічних кадрів побудована структура методичної роботи, зміст і мета якої виходять з проблеми школи:

а) впровадження особистісно орієнтованих форм і методів та інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність в умовах сільської школи.

б) створення умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності.

Зміст методичної роботи реалізовується через колективні, групові та індивідуальні форми, завдання яких – сформувати творчу особистість вчителя, мета яких – досягнення педагогами вершин педагогічної майстерності. У школі працюють такі методичні підрозділи:

- методичні об’єднання: шкільні МО вчителів початкових класів, класних керівників, МО Великоглушанського освітнього округу;

- Школа молодого педагога.

Вчителі школи були залучені до роботи в МО вчителів іноземних мов, філологічних, фізико-математичних, природничих дисциплін, історії та правознавства, етики, основ християнської етики, фізичної культури, ЗВ, ОБЖ, МСП на базі шкіл І-ІІІст. с. Мала Глуша, Велика Глуша, І-ІІ ст. с.Погулянка, Щитинь.

Працюючи над загальношкільною проблемою, кожен методичний підрозділ обрав свою конкретну тему, яка тісно пов’язана із проблемою районної та шкільної методичної служби.

Педколектив успішно працює над реалізацією проблем, визначених перед школою, кожним вчителем. Концентрація зусиль спрямована на першому етапі роботи над єдиною науково-методичною темою школи. На засіданнях методичних об’єднань, творчих групах, методичних «круглих столах» багато уваги приділяється теоретичному опрацюванню питань особистісно зорієнтованого навчання і виховання учнів, вивченню нових педагогічних технологій, йде пошук удосконалення уроку в умовах реформування національної школи.

У загальноосвітній школі І-ІІІ ст. с.Бірки організовані та проведені майстер-клас вчителя початкових класів Семенюк Надії Олексіївни та засідання Школи передового педагогічного досвіду цього ж учителя. Під час проведення засідань Надія Олексіївна використала інноваційні технології методичної роботи: тренінгові заняття, презентація власного досвіду, мультимедійні презентації. Також на базі школи відбуваються засідання ОМО вчителів різних дисциплін. Проводяться відкриті уроки, виховні заходи, «круглі столи», інформаційні столи, практикуми, предметні тижні, атестація, беруть участь і учні, і учителі у різноманітних конкурсах, олімпіадах.

Заступник з НВР проводить засідання Школи молодого педагога з молодими вчителями, на яких молоді педагоги значно удосконалюють методику проведення уроків.

Активну участь беруть учителі протягом року у проведенні навчального семінару-практикуму із оволодіння сучасною комп’ютерною технікою, у заняттях курсу за програмою "Intel. Навчання для майбутнього”.

На сьогодні школа повністю укомплектована кадрами. У закладі працюють 34 педагогічні працівники. З них:

- мають вищу освіту – 31 (81%);

- середню спеціальну – 2 (14%);

- навчаються у ВНЗ – 1 (5 %).

За рівнем педагогічної кваліфікації:

- вища - 7;

- перша – 10;

- друга – 5;

- спеціаліст – 9;

- кваліфікаційний розряд – 3.

ЗЗСО "Бірківський ліцей"

44240,

Україна, Волинська область. Любешівський район

с.Бірки,вул.Зелена,2

тел. /факс: (262)92-44-46.

e-mail: birki-zosh@i.ua

 
Кабінет інформатики "ЗЗСО Бірківський ліцей"
Закрита група · 1 учасник
Приєднатися до групи