Шановний відвідувачу!
   Вітаю Вас, Ви завітали на мою сторінку.  Пропоную  короткий опис стилю моєї роботи. 

   Завдання школи, вчителя полягає в тому, щоб навчити дітей змістовно, чітко і переконливо обгрунтовувати свою думку, розвивати основні навички мислення, виробляти власне розуміння життя та ставлення до нього. 
    Я працюю над питанням «Розвиток логічного мислення учнів молодших класів» і переконана в тому, що потрібно постійно збагачувати словниковий запас й удосконалювати граматичний лад усного і писемного мовлення школярів, виробляти вміння зв'язно висловлюватися, вчити учнів контролювати правильність і доцільність своїх висловлювань, розвивати важливі мислительні вміння: спостерігати явища і факти, виділяти їх ознаки, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, робити самостійні висновки; сприяти розвитку комунікативних умінь та навичок учнів. 
    У своїй роботі над цією проблемою намагаюся обирати зрозумілі, доступні дітям певного віку форми та методи, які викликають зацікавленність та бажання працювати, проявляти свої вміння та здібності. 
   Намагаюся побудувати роботу на уроці таким чином, щоб кожна дитина якомога більше висловлювалася. Діти таким чином вчаться аргументувати свої версії та робити логічні висновки. 
    Під час виконання завдань, які вимагають роздумів, я створюю мовну ситуацію, спонукаю учнів до висловлювання. У процесі аналізу діти проходять довгий шлях пошуку, сперечаються, відстоюють свою точку зору, вчаться розуміти інших людей.     
   Вважаю, що педагогічний пошук учителя-практика має завжди спиратися на досягнення сучасних навчальних технологй, спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей та нахилів особистості. 
    Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю як учнів, так і вчителя, а це неможливо зробити без розвитку логічного мислення дітей. 
    З практики знаю, що найефективнішими є ті уроки, на яких використовую різноманітні форми роботи, збагачую їх знахідками своїх творчих пошуків. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення, формувати критичне мислення, виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому робота організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями, приймають потрібні рішення, мають змогу зробити своє "відкриття”, формують власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів, вчаться співробітництву. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися між собою, критично мислити, пояснювати свої рішення. 
   Під час підготовки до уроків намагаюся організувати роботу так, щоб: 
• Пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання , а не змушувати учня схилятися до моєї думки. 
• Розвивати критичне мислення школярів , тобто навчати здатності самостійно аналізувати інформацію. 
• Формувати вміння бачити помилки у твердженнях товаришів. • Обгрунтовувати свої думки, змінювати їх , якщо вони неправильні, прагнути пошуку вдалих рішень. • Мати свою думку щодо вирішення тих чи інших питань. 
   Завдяки таким вправам учні навчаються ефективній роботі в колективі. Поставивши запитання, зосереджую дітей відповідати на них самостійно, нешаблонно. Ця зосередженість забезпечує дитині природній розвиток та поглиблення знань. 
    Учні постійно прагнуть взаєморозуміння. Коли дитина не погоджується з думкою товариша, бо не розуміє того, що той намагається пояснити, виникає суперечка. Співрозмовник, який має навички культурного спілкування, не розуміючи почуте, ставить запитання. Дитина-спірозмовник, не розуміючи почуте, починає перечити. В такий спосіб виринає сутичка – суперечка. Таку суперечку часто планую під час уроків, бо якраз через суперечку, неузгодженість думок, діти природньо розвивають та поглиблюють свої знання. 
   Залучаючи учнів до уроку, намагаюся допомогти дитині побачити в ньому свою значущість, мотиви власної діяльності. У центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його активності на уроці, вміння доказово міркувати , обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми. 
   У процесі спілкування учні знаходять власну думку, вчаться її відстоювати. Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання розвиває здатність у дітей самостійно розв’язувати складні життєві проблеми, розвиває творче мислення учнів.
  
ЗЗСО "Бірківський ліцей"

44240,

Україна, Волинська область. Любешівський район

с.Бірки,вул.Зелена,2

тел. /факс: (262)92-44-46.

e-mail: birki-zosh@i.ua

 
Кабінет інформатики "ЗЗСО Бірківський ліцей"
Закрита група · 1 учасник
Приєднатися до групи