Матеріал до уроків інформатики у початкових класах


Тема: Інформатика
Сьогодні ви починаєте вивчати інформатику – науку, яка допоможе вам освоїти комп’ютер, здобути нові знання, допоможе знайти інформацію, виконати домашнє завдання, розв’язати задачу, навчить вас працювати з комп’ютерними програмами…
На цьому уроці, ми з вами, ознайомимося з поняттями:
- ІНФОРМАТИКА;
- ІНФОРМАЦІЯ;
- КОМП`ЮТЕР.


Запам’ятай
Інформатика – це наука , яка вивчає інформацію та процеси пов’язані з нею.
Інформація – це відомості про навколишній світ.
Наприклад: вранці по телевизору тобі повідомили про те, яка сьогодні очікується погода, на уроці математики вчителька розповіла про десяткові дроби, а мама вдома – про те, що до вас приїжджає дідусь. Все це – інформація.
Які ж процеси в інформатиці існують і що таке процес?
Процес – це дія, виконання чогось яке триває певний час. До процесів в інформатиці ми можемо віднести дії над інформацією: зберігання, обробка, пошук, аналіз, копіювання, накопичення, передача інформації.
Наприклад: На уроці вчитель розповів дітям новий матеріал. Вони записали у зошит. Вдома, виконуючи домашнє завдання, учень знайшов в підручнику і опрацювали новий матеріал. На наступному уроці вчитель викликав його до дошки, і за гарну відповідь він отримав 12 балів.
Запиши у зошит
Які процеси з інформацією виконали вчитель і учень?
Мабуть всі з вас чули слово комп’ютер? А чи знаєте ви, що це таке?
Запам’ятай
Комп’ютер – це пристрій призначений для обробки інформації.
Наприклад: Для того щоб космонавтові дістатися космосу йому допоможе ракета, а нам щоб вивчити інформатику помічником стане комп’ютер. Подружившись з ним ми зможемо швидко і цікаво працювати з інформацією.
• Домашнє завдання

Запиши у зошит
Яку інформацію ти можеш отримати з даних малюнків?


Тема: Людина та інформація
 
Людина живе у світі інформації. Отримуючи інформацію, вона пізнає світ та орієнтується в ньому. Ми самі цього не помічаючи постійно отримуємо, обробляємо, обмінюємося різними видами інформації. На сьогоднішньому уроці ви ознайомитеся органами чуття які допомагають людині отримувати, передавати інформацію та поняттями:
- ПОВІДОМЛЕННЯ;
- ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ.


Давайте поміркуємо, як людина отримує і передає інформацію? Коли, ми заплющимо очі, що ми побачимо? Нічого. Закриємо долонею вуха - тиша. Коли доторкнемося рукою до снігу - відчуємо холод. Піднесемо квітку до носа і відчуємо її аромат. А яка смачна їжа і напої… Запам’ятай Отже, очі, ніс, язик, вуха, шкіра допомагають людині сприймати інформацію.
Людина сприймає навколишній світ (одержує інформацію) за допомогою органів почуттів. Найбільшу кількість інформації (близько 90%) людина одержує за допомогою зору, близько 9% — за допомогою слуху й тільки 1% за допомогою інших органів почуттів (нюху, дотику й смаку). Отримана людиною інформація у формі зорових, слухових і інших образів зберігається в його пам'яті. Отримавши інформації ви обробляєте та зберігаєте її у своїй пам’яті. Оброблену інформацію ви можете передати. Як на вашу думку людина може передавати інформацію? Інформація відіграє в житті людей величезну роль. Ми одержуємо її за допомогою наших органів почуттів з навколишнього світу, за допомогою розмовної мови від інших людей або із книг, добуваємо в процесі діяльності. Інформація для людини — це знання, які він одержує з різних джерел.
 Що може бути джерелом інформації? Книга, телевізор, радіо, газета, вчителька, батьки, друзі, комп’ютер, Інтернет.
 Обмін інформацією здійснюється за допомогою різних звуків, символів, жестів, сигналів, малюнків .
Наприклад: ви читаєте книгу, автомобіліст зупинився на перехресті коли загорілося червоне світло світлофора, дідусь слухає радіо, сестричка обміняється з друзями СМС повідомленнями.
Запам’ятай
Повідомлення - це різні форми передачі інформації. 
 Домашнє завдання
Повідомлення з навколишнього середовища людина сприймає через органи чуття.
 
Зору                                           Гірке, кисле, солодке, солоне
Слуху                                         Аромати, запахи.
Нюху                                          Світле, червоне, яскраве, голубе.
Дотику                                       Музика, спів птаха, шум вітру, голос людини
Смаку                                        Температуру, гострі предмети, шорсткість
Запиши у зошит таблицю і постав співвідношення.

ЗЗСО "Бірківський ліцей"

44240,

Україна, Волинська область. Любешівський район

с.Бірки,вул.Зелена,2

тел. /факс: (262)92-44-46.

e-mail: birki-zosh@i.ua